Båtar på hamna

Møte i plan- og samfunnsutvalet 29.08.2018

Møtedato: 29. august 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 29.08.18
Saknr. Tittel
033/18 Godkjenning av møtebok
034/18 Refererte skriv og meldingar
035/18 Offentleg ettersyn av Privat detaljreguleringsplan Evja - GBN 202/465 mfl -
forretning/industri/kontor Planid 20180101
036/18 Tildeling av fellingsløyve i Flora kommune - 2018 - Handsaming av klage