Ytteroyane

Møte i plan- og samfunnsutvalet tysdag 12.12.2017

Møtedato: 12.12.2017
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 12:30 –

Sakene kan du lese i sin heilskap her (12 MB)
Kvar einskild sak finn du her (kjem)

Saknr.   Tittel
043/17  Godkjenning av møtebok
044/17  Refererte skriv og meldingar
             Protokoll - Utbyggingsutvalet - 29.08.2017
045/17  Handsaming av klage på del av områdereguleringsplan for Knapstadmarka, planid 20130101
046/17  Klage på detaljreguleringsplan - Sørstrand, Friluftsområde/ Veg – Planid 20100109
047/17  Klage på privat detaljreguleringsplan - Klubbeneset, GBN 27/505, industri/småbåthamn/molo, planid 20170102

ORIENTERINGSSAK:
Status for framdrift på Strømsneskrysset v/Einar Årdalsbakke