Ytteroyane

Møte i prosjektkomiteen 07.09.2016

Møtedato: 07. september 2016
Møtestad: Møterom Stabben, Flora samfunnshuset
Møtetid: 09:00

Sakliste, prosjektkomiteen 07. september
Saknr. Tittel
041/16 Godkjenning av møtebok
042/16 Prosjekt 79592, høgdebasseng Svanøy - Tekking av tak
043/16 Varmepumpe for ventilasjon

Orienteringssaker:

  • Eikefjord skule ved prosjektleiar Jeikishan Jegathesan
  • Blå promenade/rådhusplassen ved Sigmund Solheim