Båtar på hamna

Møte i Prosjektkomiteen 21.08.2013

Mote[1].gifMøtedato: 21.08.2013
Møtestad: Samfunnshuset - Stabben
Møtetid:   Kl. 09.00

Sakliste

Sak nr:     Saktittel
015/13      Godkjenning av møtebok
016/13      Florø vassverk, Sjøleidningar Saga - Botnaneset
017/13      Prosjekt 78602 - Oppgradering / asfaltering Strandavegen
018/13      Prosjekt 78614 - sikring & rehabilitering av Flora rådhus
019/13      Prosjekt 78614- Tilsynspålegg 2009
020/13      Prosjekt 79548 - Enøkplan & enøktiltak
021/13      Prosjekt 78600 - Oppgradering av el-anlegg

Drøfting- / orienteringssaker:

* Møteplanen resten av året ( drøfting )
* Eikefjord skule - orientering v/Jeiki

Sakliste finn du her.