hamnebasseng langt

Møte i prosjektkomiteen 28.06.2017

Møtedato: 28. juni 2017.
Møtestad: Møterom Stabben.
Møtetid: 09:00.

 

Sakliste, prosjektkomiteen 28.06.17
Saknr. Tittel
023/17 Godkjenning av møtebok
024/17 Ombygging av kjeller Furuhaugane omsorgssenter
025/17 Prosjekt 79590 - Soldalen VA / asfaltering tilkomstveg - sluttrapport og sluttrekneskap
026/17 Skallsikring av Flora ungdomsskule
027/17 Prosjekt 78769 - Omlegging tilkomst Sørstrand - sluttrapport og sluttrekneskap
028/17 Breiband Øyapakken - Tildeling kontrakt
029/17 Eikefjord vassbehandlingsanlegg - Finansiering ombygging UV-anlegg
030/17 Lydanlegg Florø stadion - tildeling enterprise
031/17 Oppretting av nytt VA prosjekt og finansiering
032/17 Prosjekt 79584 VA-anlegg Industrivegen, ny handsaming
033/17 Prosjekt 79593 Renseanlegg - arkitekttenester
034/17 Sluttrapport og sluttrekneskap for prosjekt 75423 - Austvika VA
035/17 Sykkelparkering Amfi/Spenst - tildeling enterprise