Ytteroyane

Møte i prosjektkomiteen 29. september

Møtedato: 29. september 2016
Møtestad: Møterom Stabben
Møtetid: 09:00

Sakliste, prosjektkomiteen 29. september 2016
Saknr. Tittel
044/16 Godkjenning av møtebok
045/16 Aktivitetshus - Solbakken - tildeling av oppdrag
046/16 Rapport for prosjekt 78613