Møte i samferdsleutvalet 03.12.2019

Møtedato: 03. desember 2019.
Møtestad: Plan og samfunn, stort møterom.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, samferdsleutvalet 03.12.2019
Saknr. Tittel
007/19 Godkjenning av møtebok
008/19 Refererte skriv og meldingar

 

26. november 2019 Henrik Ulriksen