Ytteroyane

Møte i samferdsleutvalet 07.02.2019

Møtedato: 07. februar 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus, plan og samfunn.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, samferdsleutvalet 07.02.19
Saknr. Tittel
001/19 Godkjenning av møtebok
002/19 Innspel til NTP 2022 - 2033 - Rv 5/Markegata
003/19 Innspel til nye båtruteanbod frå 2020

Orienteringssaker:

  • Orientering om status Widerøe sitt nye ruteprogram
  • Orientering om status Knutepunkt Flora. Vedtatt av Fellesnemnda