Båtar på hamna

Møte i samferdsleutvalet 14. september

Møtedato: 14. september 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 09:00

Sakliste, samferdsleutvalet 14. september
Saknr. Tittel
013/16 Godkjenning av møtebok
014/16
 • Refererte skriv og meldingar
 • Florø lufthamn - vedtak om fornyet konsesjon til å drive og inneha landingsplass
 • Høyringssvar etter gjennoppteke sak - Anbod på regionale ruteflygingar i Sør- Norge frå 1. april 2016
 • Informasjon om rutetilbod i Flora kommune - Innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Kostnadsreduksjonar samferdsle 2017-2019
 • Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane, Status for planarbeidet - Kartvedlegg
 • Søknad om fritak fra flypassasjeravgift - avvisning
 • Søknad om fritak frå flypassasjeravgift ved Florø lufthamn
 • Søknad om midlar til bygging av ferjekai på Skorpa i Flora kommune

Orienteringssaker:

 • Pendlarrute til Lutelandet
 • Ruteplanleggjaren "Kringom"
 • Skysstasjon på Fugleskjærskaia - status
 • Krav til materiell i Florabassenget