Skulestart Florø barneskole

Møte i samferdsleutvalet 15.11.2017

Møtedato: 15. november 2017.
Møtestad: Plan og samfunn, store møterom.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, samferdsleutvalet 15.11.2017
Saknr. Tittel
016/17 Godkjenning av møtebok

Orienteringssaker:

  • Status Florø lufthamn
  • Presentasjon og oversikt over arbeidet med ny skysstasjon på Fugleskjærskaia
  • Staus Ferjelem på Skorpa
  • Staus Breiband "øyapakken"
  • RTP og plan framover
  • Oversikt over sykkeltal /Statistikk – Sykkelbyen Florø
  • Plassering av sentral for Drosje