Skulestart Florø barneskole

Møte i samferdsleutvalet 15.11.2018

Møtedato: 15. november 2018.
Møtestad: Plan og samfunn, stort møterom.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, samferdsleutvalet 15.11.18
Saknr. Tittel
011/18 Godkjenning av møtebok
012/18 Kommunal støtte til etablering av 2 stk ladestasjonar for ladbare køyretøy
013/18 Utredning for samordna kollektive løysingar "knytepunkt Flora"

Orienteringssaker:

  • Status ved flyplassen– Siv M. Stadheim
  • Hamna: status kollektivterminal – Gyda Folkedal
  • Hurtigruta – Linda M. Midtbø
  • Ferjelem på Skorpa – Einar Årdalsbakke
  • Status breiband "øyapakken" samt siste omsøkte breibandsprosjekt "Florapakken" – Einar Årdalsbakke