Seglbåt med jente

Møte i samferdsleutvalet 16.05.2019

Møtedato: 16. mai 2019.
Møtestad: Plan og samfunn, stort møterom. Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, samferdsleutvalet 16.05.19
Saknr. Tittel
005/19 Godkjenning av møtebok
006/19 Innspel til mindre endringar båtrutene Florabassenget frå 2020

Orienteringssaker

  • Status ladestasjon elbil
  • Status dialog med Fylkeskommunen om nye anbod båtruter
  • Status breiband