Ytteroyane

Møte i samferdsleutvalet 19.06.2018

Møtedato: 19. juni 2018.
Møtestad: Plan og samfunn - stort møterom.
Møtetid: 09.00.

Sakliste - samferdsleutvalet 19.06.18
Saknr. Tittel
008/18 Godkjenning av møtebok
009/18 Båtrutene i Flora kommune - kollektive som bør ivaretakast ved neste anbod for båtrutene i Flora bassenget
010/18 Prioritet saker for samferdsleutvalet i Flora kommune