Ytteroyane

Møte i samferdsleutvalet 20.09.2017

Møtedato: 20. september 2017.
Møtestad: Plan og samfunn, store møterom.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, samferdsleutvalet 20.09.17
Saknr. Tittel
013/17 Godkjenning av møtebok
014/17 Innspel til endring av kollektive båt og bussruter
015/17 Innspel til Regional Transportplan Sogn og Fjordane 2018 - 2029 - prioritert innspel