Seglbåt med jente
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møte i Samferdsleutvalet 21.11.2013

Møtetstad: Flora Samfunnshuset
Møtetid Kl. 10:00
 

Sak nr.                  Saktittel

009/13                  Godkjenning av møtebok

010/13                  Høyring - Førdepakken og delfinansiering med bompengar

Møteinnkalling med saksframlegg
 

ORIENTERINGSSAKER:

  • Båtruter i Flora bassenget.
  • Ladestasjon for el bil.
  • Breiband status og info om ny tilskotsordning frå 2014.
  • Informasjon om eksisterande ordning vedr. serviceskyss.
  • Oppretting/ prøveordning med ny båtrute Askvoll – Florø.
  • Skiltfornying – Bremangersambandet.
  • Markegata i Florø sentrum


Møteprotokoll frå 24.10.2013