Skulestart Florø barneskole

Møte i samferdsleutvalet 28.03.2019

Møtedato: 28. mars 2019.
Møtetid: Flora samfunnshus, plan og samfunn, stort møterom.
Møtestad: 09.30.

Orienteringssaker:

  • Breiband Øyapakken
  • Breiband Florapakken
  • Søknadsmulighet breiband nye områder. Frist 25.april.
  • Hurtiglader elbil sentrum
  • Ønske om stjernestopp i Domba
  • Utkast til ny hurtigbåtrute Bergen Ålesund