Skulestart Florø barneskole

Møte i ungdommens bystyre 08.05.2019

Møtedato: 08. mai 2019.
Møtestad: Haffen.
Møtetid: 10.45.

Sakliste, ungdommens bystyre 08.05.19
Saknr. Tittel
007/19 Godkjenning av møtebok
008/19 Refererte skriv og meldingar
009/19 Miljøkoordinator på Flora vidaregåande skule
010/19 Ungdommens bystyre arbeid med psykisk helse
011/19 Ungdommens kulturpris

Orienteringssaker

  • Saker frå formannskap, bystyre, hovudutval, fylkesting for ungdom og kommunalt næringsfond for ungdom
  • Reguleringsplan for storhall
  • Matservering i barnehage