Båtar i havnebassenget

Møte i ungdommens bystyre 18.10.2017

Møtedato: 18. oktober 2017.
Møtestad: Haffen.
Møtetid: 11:30.

Sakliste, ungdommens bystyre 18.10.17
Saknr. Tittel
011/17 Godkjenning av møtebok
012/17 Val av ny varaordførar til UB og nye vararepresentantar til det ordinære bystyret
013/17 Val av vararepresentantar til fellesnemnda for Kinn kommune
014/17 Val av ny observatør i plan- og samfunnsutvalet for UB
015/17 Val av medlemmer i arrangementskomité

Orienteringssak:

Klimakonferanse - dialogmøte - fellesnemnd - næringsfond for ungdom - Rotary m.m.

Til debatt:

  • Innspel til saker
  • Sikrare skuleveg i Flora
  • Revisjon av måldokument
  • Ungdommens bystyre i Kinn kommune