Ytteroyane

Møte i ungdommens bystyre 27.03.2019

Møtedato: 27. mars 2019.
Møtestad: Haffen.
Møtetid: 10.45 - 13.30.

Sakliste, ungdommens bystyre 22.03.19
Saknr. Tittel
005/19 Godkjenning av møtebok
006/19 Refererte skriv og meldingar
- Evaluering av Fadderråd
- Sak til ungdomsråda

Orienteringssaker

 • 11.00 - 11.30
  Nasjonal transportplan og arbeid med Markegata - Ola Teigen
  Storhallen i Vest - Rune Bortne
 • 11.30 - 12.00
  Thor orienterer om arbeid/saker frå sine utval i Kinn og formannskapet
  Drøfting av saker til hovudutvala (Levekårsutvalet og plan og samfunn)
 • 12.00 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.30
  Workshop om kommuneplanen sin samfunnsdel