hamnebasseng langt

Møte i ungdommens bystyre 27. oktober

Møtedato: 27.10.2016
Møtestad: Flora samfunnshus - Grunna stort oppmøte vert møtet flytta dit.
Møtetid: 12:30 - lunsj kl. 13:00

Sakliste, ungdommens bystyre 27. oktober
Saknr. Tittel
001/16
  • Refererte skriv og meldingar
  • Valresultat for ungdommens bystyre 29. september 2016 - medemmar og varamedlemmar
  • Frifond og ungdommens bystyre - informasjonsmøte 17.11.16
002/16 Ungdommens bystyre, val av ordførar, varaordførar og andre val