Båtar på hamna

Møte i utbyggingsutvalet 14.12.2016

Møtedato: 14. desember 2016
Møtestad: Flora samfunnshus - avdeling plan og samfunn
Møtetid: 09:30 - Frammøte på samfunnshuset. Synfaring til Sagevik og Mårkroken 24. Båt frå Haffen. Hovudutvalsmøte etter synfaringa.