Seglbåt med jente

Møte i Utbyggingsutvalet 14. august 2014

Mote[1].gifMøtedato: 14.08.2014
Møtestad: Samfunnshuset
Møtetid:   10.00 -
                 10.15 - Avreise til Kinn frå Fugleskjærskaia med M/S Dagning
                 11.00 - Synfaring
                 11.45 - Avreise frå Kinn
                 12.30 - Synfaring Thor Solbergveg
                 13.00 - Synfaring Markegata
                 13.20 - Lunsj
                 13.50 - Møtet startar etter lunsj  

Saken kan du lese her.

Sakliste

Saknr:   Tittel
026/14  
Godkjenning av møtebok
027/14   Refererte skriv og meldingar
028/14   Klage på avslag på dispensasjon og pålegg om fjerning av veranda mm, gbnr. 39/30, Kinn
029/14   Klage på vedtak om dispensasjon om rammeløyve til terrengendring og oppføring av hytte på gbnr. 39/29
030/14   Klage på vedtak om oppføring av innsynsskjerm langs Thor Solbergveg
031/14   Klage på vedtak om rammeløyve for oppføring av bustad med fire bueiningar, Markegata 68