Skulestart Florø barneskole

Møte i Utbyggingsutvalet 20.06.2013

Mote[1].gif

Møtedato: 20.06.2013
Møtestad: Samfunnshuset - Stabben
Møtetid:    Kl 10.00

Sakliste

Sak nr:            Saktittel

022/13            Godkjenning av møtebok
023/13            Refererte skirv og meldinger
024/13            Delegerte vedtak
025/13            Ny handsaming av klage på løyve til endring av garasjetak til terasse. Klubbeneset 9
026/13            Strategiplan for landbruk og bygdeutvikling 2013 - 2016
027/13            Søknad om konsesjon på kjøp av Bjørnset, gbn 81/1 og Ellingsund, gbn 80/2 i Flora
028/13            Konsesjon på kjøp av Masstunet, Gbnr 98/4 i Stavang - Saka vert lagt fram i møtet.

Saken kan du lese her.