Seglebåt med jente

Møte i utbyggingsutvalet 25.04.2017

Møtedato: 25. april 2017.
Møtestad: Plan og samfunn, stort møterom.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, utbyggingsutvalet 25.04.17
Saknr. Tittel
019/17 Godkjenning av møtebok
020/17 Refererte skriv og meldingar
021/17 Klage på avslag på dispensasjon for oppføring av naust, kai, utleggging av flytebrygge og mudring av sjøbunn GBN 24/30 - Sjøvegen 6
022/17 Klage på avslag på dispensasjon/oppføring av garasje - GBN 24/552 - Trollskogvegen 28
023/17 Klage på avslag på fasade endring på naust - GBN 98/189 - Stavang
024/17 Klage på avslag på søknad om dispensasjon frå plankrav - GBN 26/64 - Jakob Sandevegen 16
025/17 Klage på avslag på søknad om fasadeendring /innreiing av naust GBN 98/188 - Gjerdeneset, Stavang
026/17 Klage på avslag på søknad om fasadeendring på naust GBN 98/187 - Gjerdeneset, Stavang
027/17 Klage på avslag på søknad om fasadeendring/innreding av naust- GBN 98/186 - Jerdeneset - Stavang
028/17 Klage på dispensasjon og løyve til oppføring av hytte - GBN 39/30 - Kinn
029/17 Klage på løyve til oppføring av garasje GBN 26/561 - Danielsvika 15
030/17 Klagesak - Deling av eigedom - utskilling av parsell frå GBN 103/7, Standal