Seglbåt med jente

Møte i utbyggingsutvalet 25. oktober

Møtedato: 25. oktober 2016
Møtestad: Flora samfunnshus, stort møterom plan og samfunn
Møtetid: 10:00 - 15:00

  • Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00.
  • Avreise frå Haffen til Synfaring på Kinn Gbnr.39/30.
  • Deretter synfaring Nyheimsvegen 8.
  • Etter synfaringane vert det møte på Samfunnshuset, stort møterom.
     
  • Sakene kan du lese i sin heilskap her (PDF, 32 mb.)
Sakliste utbyggingsutvalet 25. oktober 2016
Saknr. Tittel
035/16 Godkjenning av møtebok
036/16 Refererte skriv og meldingar
(m.m.)
037/16 Klage på avslag på søknad om dispensasjon frå plankrav - gbnr. 27/250 - Nyheimvegen 8
038/16 Klage på vedtak i saknr. 14/2819-26, mellombels dispensasjon Steinvik Fiskefarm AS - Lokalitet Veiesund
039/16 Klagesag om oppføring av hytte, GBN 39/30 - Kinn
040/16 SMIL-midlar til fordeling i 2016