Ytteroyane

Møte i utbyggingsutvalet 27.06.2017

Møtedato: 27. juni 2017.
Møtestad: Plan og samfunn, store møterom.
Møtetid: 10:00.

Sakliste, utbyggingsutvalet 27.06.17
Saknr. Tittel
031/17 Godkjenning av møtebok
032/17 Refererte skriv og meldingar
033/17 Klage på dispensasjon og løyve til oppføring av reiskapshus - GBNR 61/7 - Langedal, Eikefjord
034/17 Klage på løyve til oppføring av einebustad m/sokkelleiligheit og oppføring av garasje - GBNR 23/298 - Brandsøyvegen
035/17 Konsesjon ved overtaking av fast eigedom - GBNR 63/4 - Svarthumle, Klage
036/17 Konsesjon ved overtaking av fast eigedom GBNR 60/1 - klage på vedtak