Båtar på hamna

Møte i Utbyggingsutvalet torsdag 17 desember.