Seglbåt med jente

Møte i valstyret 15.06.2017

Møtedato: 15. juni 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 08:30 - 09:00.

Sakliste, valstyret 15.06.17
Saknr. Tittel
001/17 Konstituering av valstyret - Stortings- og sametingsvalet 2017
002/17 Opningstider i vallokala - Stortings- og sametingsvalet 2017
003/17 Førehandsrøysting på Tenestetorget, institusjonane og ambulerande. Oppnemning av røystemottakarar. Stortings- og sametingsvalet 2017
004/17 Oppnemning av røystestyrer - Stortings- og sametingsvalet 2017