Båtar på hamna
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møteinnkalling til Bystyret 06.09.2011

Stad og tid: Flora Samfunnshus kl. 17.00

Saklista finn du her