Seglebåt med jente

Ledig næringsareal

Dersom du har planar om å starte verksemd i Florø, vil det truleg ikkje vere vanskeleg å finne høvelege areal. Det syner ei fersk oversikt.

Bystyret vedtok 15.06.2010 å oppdatere næringsdrivande om kva for ledige areal som finst for den som vil starte næringsverksemd i kystbyen. 
Oversikta over ledige næringsareal vil vi prøve å halde oppdatert til eikvar tid.

Les meir:
Liste over ledige areal pr. januar 2011
Sak frå bystyremøtet juni 2010