Ytteroyane

Næringsfond for ungdom

Næringsfond for ungdom (NFU) i Flora Kommune har eksistert sidan 2006. Aksello AS administrera fondet og handsamar søknadar med 2 representantar frå Ungdommens Bystyre, Ordførar, Varaordførar og Rådmann frå Flora Kommune. 

Formålet med NFU er å legge til rette for oppretting av nye arbeidsplassar, og vise at Flora kommune er næringsvennleg for ungdom.

Målgruppa for fondet er ungdom frå 15 opp til 25 år. NFU har fungert særs godt og har løyvd fleire tilskot til ungdom som har ein forretningsidé.

Tilbakemeldingar frå dei som har motteke stønad frå fondet er at løyvinga frå NFU har vert viktig då ein i startgropa har lite kapital og trong for å utvikle ein forretningsplan, avdekke behov i marknaden,  eller rådgjeving i form av anna kompetanse enn den ein sjølv har.

Ein ser at fleire unge menneske vågar og ønskjer å starte eiga verksemd og det er viktig med eit fond som kan gjev tidleg draghjelp i form av økonomisk stønad. Fokuset på entreprenørskap i skulen kan vere noko av årsaka til at fleire unge startar for seg sjølv og vi ønskjer å støtte denne satsinga med å gje gründerspirane økonomisk draghjelp.
 
Næringsfond for ungdom har og tidlegare støtta gründercamp for ungdom ved Flora VGS.
 
Fondet disponera årleg kr 50 000.
 
Har DU ein idè du har lyst å realisere??

Ta kontakt med oss!

Her kan du søke på Næringsfond for ungdom.