Båtar på hamna

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett for 2020 er det sett av om lag 310 millionar kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lysar no ut midlane med atterhald om Stortinget sitt endelege budsjettvedtak. 

Lokallag, fylkeslag, regionlag og andre må søke gjennom kommunen. 

Søknadsfrist er 13. desember 2019. 

Les meir om ordninga, og korleis søke på Bufdir sine heimesider.