Ytteroyane

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom, utlysing av restmidlar

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlysar i overkant av 30 millionar kroner i restmidlar til: «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte 2014». Søknadsfrist er 09. juni 2014.

Meir om dette kan de lese i brevet frå Bufdir her

Full utlysingstekst for restmidlar, rundskriv, søknadsskjema m.v. er tilgjengelege på http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/ under Barnefattigdom.