hamnebasseng langt

Miljøkommune i toppklasse

Flora kommune er ein pådrivar innan miljøsaker, sentral som kommunen er innan oljeberedskap og generell satsing på miljø- og naturvern.

Utsikt frå Hatlesetnipa18 naturområde er verna i Flora kommune og det er strenge reglar for både ferdsel og næringsverksemd. På desse sidene får du vite mykje om både rettar og restriksjonar som har med natur og miljø å gjere. 

Visste du at trykkimpregnert trevirke ikkje må brennast?

Dersom du brenn slikt trevirke vert det danna gassar som kan gi alvorlege helseskadar. Til og med oska kan vere svært giftig. Du finn mange andre miljøtips her, og også ein del referansar til andre nettstader det kan vere verd å besøke.