Båtar på hamna

NAV-Flora er stengd 3. og 4. november

NAV-Flora er stengt 3. og 4. november. Er det heilt nødvendig når du NAV-leiar Inger Jorun Årseth på telefon 95 23 52 87.