Skulestart Florø barneskole

Ny løysing for jakt i 2019

Hjorteviltregisteret har lansert ny side for jegere. På "Min side" kan du som jeger registrere felte hjortevilt, sett elg og hjort, slaktevekt, skrantesjuke-prøver og andre opplysningar. Som jeger kan du også velge å registrere data via den nye appen som heiter "Sett og skutt".