Seglbåt med jente

Ny lokal forskrift for VA - gebyr ute på høyring.