Båtar på hamna

Ny lokal forskrift for VA - gebyr ute på høyring.