hamnebasseng langt

Ny lokalitet for oppdrett ved Grunnsøya

Eventuelle merknader til søknaden vert å sende skriftleg til:

Flora kommune
Markegata 51
6900 FLORØ              postmottak@flora.kommune.no

innan 29.07.2013

SØKNAD OM NY LOKALITET FOR OPPDRETT AV LAKS/AURE VED GRUNNSØYA AUST AV HOVDEN I FLORA KOMMUNE.

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS og Marø Havbruk AS (Samdrift) søker om ny matfisklokalitet for oppdrett av av laks/aure ved Grunnsøya aust av Hovden i Flora kommune. Omsøkt konsesjonsbiomasse er 3120 tonn. I kommuneplanens arealdel er området sett av til framtidig akvakultur laksefisk. Søknaden er lagt ut til offentleg innsyn hos Flora kommune, tenestetorget.

Evt. merknader til søknaden vert å sende skriftleg til Flora kommune, postmottak@flora.kommune.no eller Markegata 51, 6900 FLORØ innan 29.07.2013.

Søknad - Grunnsøya ved Hovden
Kartvedlegg
Straummåling Juli 2012
MOM - B undersøking