Båtar på hamna

Nye vegnamn Florø

vegskilt.bmpKultur- og Oppvekstutvalet vedtok i sak 027/13:   10 nye vegnamn i Florø. 
Det er ikkje kome inn merknader til skrivemåten i høyringsrunden, og namna er då endeleg vedtekne.

Kart over dei 10 nye vegnamna

Informasjon om når vegskilt kan ventast sett opp vert gitt av Teknisk Drift.

Les vedtaket her.