hamnebasseng langt

Nymerking av eksisterande grensepunkt tidlegare fastsett i oppmålingsforretning/tilsvarande forretning (jf.matrikkellova §35)

Søknaden må innehalde

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning.
Kart frå matrikkelen der grensepunkt som krevst nymerka, tydeleg framgår
Fullmakt
 
Gebyr etter punkt 3.5 i gebyrregulativet