hamnebasseng langt

Offentleg ettersyn: Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester

Revidert utgåve av Flora kommune sitt styringsdokument "Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester" ligg no ute til offentleg ettersyn.

Saka skal politisk handsamast våren 2015.

Dokumentet finn du i denne artikkelen, samt i papirformat på Servicesenteret på Flora samfunnshus.

Opprinneleg dokument er politisk vedteke i Flora bystyre sak 132/08, 9. september 2009. Det nye dokumentet er revidert i høve lovendringar, nye tenestetypar og endringar i organisasjonen.

Merknader sendast innan 8. januar til: postmottak@flora.kommune.no, evt Flora kommune, Markegata 51, 6900 Florø. De kan også nytte elektronisk skjema for høyringsuttale her.