Ytteroyane

Offentlig høyring om nytt minsteareal i Flora

Flora kommune har starta arbeidet med nytt minsteareal i kommunen. I samsvar med forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6. Fastsetting av minsteareal og fellingskvoter.

Flora kommune vil endre minsteareal for jakt etter hjort til 500 dekar i heile kommunen. 

Dokument

Eventuelle merknadar til endringa må sendast skriftleg til Flora kommune, Markegata 51, 6905 FLORØ, eller e-post: postmottak@flora.kommune.no. Høyringsfrist vert sett til 28. februar 2019.