Ytteroyane

Innkjøpsavdelinga

Innkjøpsavdeling i Flora kommune har som hovudoppgåve og sørgje for at kommunen sine innkjøp blir gjort etter til ei kvar tid gjeldande regelverk for offentlig innkjøp. 

Avdelinga har også ansvar for:

  • Inngåelse av rammeavtalar på vegne av kommunen
  • Innføring og opplæring av eHandel i kommunen
  • Bistå einingane i innkjøpsprosessane
  • Utforming av kontrakter

Innkjøpsavdelinga består i dag av to personar, innkjøpsleiar Arve Klokk og innkjøpsrådgjevar Jetmund Rygg. Kontaktinformasjon finn du i høgre marg.