Ytterøyane fyr

Omsorgstenesta inviterer til Pårørandeskule

Frist for påmelding 18.01.2018

Pårørandeskule
Omsorgstenesta inviterer til pårørandeskule for pårørande til personar med demens sjukdom.
Dette vert på Sunnfjord medisinske Senter, kantina, 3.etasje, Frå kl. 17.00 til ca 19.00

Det vert i alt 4 samlingar:
* Tysdag 06.02.2018 - Demenssjukdommane - sjukdomslære
* Tysdag 20.02.2018 - Kommunikasjon med personar med demenssjukdom
* Tysdag 06.03.2018 - Pårørande si oppleving og eigenomsorg - ein pårørande fortel si historie
* Tysdag 20.03.2018 - Tryggleik og tilrettelegging i heim. Betyding av å oppretthalde aktivitet. informasjon om tilbod i kommunen.

Ta kontakt dersom du har behov for avlasting for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å hjlepe til med det.

Påmelding : Lene Engebø tlf. 97 99 18 03 eller epost: Lene.Engebo@flora.kommune.no, innan 18.01.2018