Båtar på hamna

Omsorgstenesta treng avlastningsheim

måkerOmsorgstenestene søkjer etter ein familie som kan vere helge-avlastar for ein voksen mann.
Han likar å vere på sjøen, gå tur, biltur og lese.
Vi søkjer etter ei heilt vanleg familie eller enkelt person som har lyst, tid, toleranse og overskot til å bruke ei helg i månaden saman med han.
De treng ikkje spesielle fagelege kvalifikasjonar, men vi leiter etter romslege familiar som kan gi omsorg, sette grenser og legge til rette for aktivitetar i lag.
Det vert ytt lønn og utgiftsdekning etter KS sine satsar.

Intresserte støttekontaktar/ avlstningsheimar må verte godkjend etter kommunen sine prosedyrar for dette.
Vi ber om politiattest av nyare dato.

Ved interesse ta kontakt med Omsorgstenesta v/ Tanja Løvseth, for nærare informasjon,
telf. 57 75 62 31/ 415 34 925