Seglbåt med jente
Omsorgstenesta treng ferievikarar i tidsrommet 20.06. - 14.08.2011. 
<P> <!-- 550x367 -->
	
	<h1 class=Omsorgstenestene søkjer ferievikarar- sommaren 2011
Omsorgstenesta treng ferievikarar i tidsrommet 20.06. - 14.08.2011.

Søknadsfrist 11.03.2011

Furuhaugane omsorgssenter
Institusjon, kjøkken ,aktivitør  og, reinhald
(kontaktpersonar: Helen Skulbørstad mobil 41534916 og Kari Sandvik mobil
48080544
Flora Omsorgssenter
Institusjon og  reinhald
(kontaktperson: Margot Hansen mobil 41534923 og Janne Berstad mobil 41534924)

Heimteneste Havrenes
Heimesjukepleie ,heimehjelp,og dagtilbod
(kontaktperson: Herdis Hauge Book, mobil 41534936)
Heimteneste Krokane
Heimesjukepleie og heimehjelp
(kontaktperson: Evy Reante Bjørnseth mobil 41534918)
Heimeteneste Eikefjord
Heimesjukepleie og heimehjelp
(kontaktperson: Leni Nekkøy mobil 48080555)   

Bu og miljøteneste 1 og 4
Skridsholsgt .7 / 9 og 13, prosjekt
(kontaktperson: Lasse Seim, mobil 4153 4953)
Bu og miljøteneste 2
Jacobsandev. 5 og 7,Von og Kinnveien 1b
(kontaktperson: Ingrunn Gram, mobil 4153 4914)
Bu og miljøteneste 3
Maurtua , Furutun og Michael Sarsgt 1,
(kontaktperson: Tanja Løvseth, mobil 41534925)
Maurtua- avlasting for born og unge; heildøgns tilbod med hovudfokus på hjelp og tilrettelegging for deltaking i ferieaktivitetar
NB:. Maurtua er drifta i perioden 20 juni tom 17 juli

FELLES:
Vi treng:
- sjukepleiarar, vernepleiarar
- hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar
- heimehjelparar, kjøkkenassistentar, reinhaldsassistentar
- assistentar, studentar og elevar.

Du kan gjerne søke på fleire alternativ i same søknad, men det er då ein fordel om du skriv desse i prioritert rekkefølge.

Vilkår:
- Du må vere over 18 år og bør kunne arbeide i 6 – 8 veker.
- Du må ha sertifikat til bil dersom du skal jobbe i heimetenesta
- Du får tariffløn og særskild avløning dersom du tek relevant høgskule/ universitetsutdanning.
- Elles vanlege kommunale vilkår.

Ved tilsetting vert det  kravd  politiattest.
Søknadsfrist 11.03.2011
Elektronisk søknadsskjema