Ytteroyane

Ope informasjonsmøte Fugleskjærskaia

Forstørrelsesglass ført over kart/reguleringsplanTysdag 29.01.2013 Kl. 18.00

Det vert arrangert informasjonsmøte om planareidet for Fugleskjærskaia på
Flora Samfunnshus Tysdag 29.01.2013 Kl. 18.00.
På møtet vil forslag til reguleringsplan bli presentert.
Vedlagt planforslag vil vere tilgjengelig i tidsrommet 25.01.2013 - 10.02.2013

Vi ønskjer alle vel møtt.

Planomtale
Føresegner
Plankart
Bevegelsesdiagram
Volumstudie