Seglbåt med jente

Opning av Brandsøyvegen - stenging av Nybøvegen

Brandsøyvegen vert opna for gjennomkøyring 14. november 2011. Frå same dato vert Nybøvegen stengd for gjennomkøyring fram til mai 2012, i samband med utskifting av VA-anlegg og kabelanlegg for Flora kommune og SFE. 
Innbyggjarane langs Nybøveien må rekne med at dei i enkelte periodar ikkje kan komme fram til eigendomane sine med bil, men det vil bli lagt tilrette så godt som mogeleg for alternativ parkering og gangbruer.
Alle spørsmål i samband med trafikkaviklinga kan rettast til SFE, ved Reidar Holm Hansen, tlf.: 57746126.

Sjå kartskisse