Ytteroyane

Opning av dagsturhytta på Fløgjen 2. juni

Det blir offisiell opning av dagsturhytta på Fløgjen søndag 02. juni, frå kl. 13.00 - 15.00! Hytta har vore stengt i lengre tid, men den er no endeleg klar til bruk.