Ytteroyane

Opning av Dalvegen Barnehage sin kunstutstilling.